Pravidla

Pravidla Českého Pařana

Hraním na serverech ČeskejPařan.cz se hráč zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla.

 • HRÁČI JE ZAKÁZÁNO:
  • Používání jakýchkoli podpůrných programů, které je zvýhodňují nad ostatními hráči. (př. hacků, cheatů …)
  • Využívat bugů, chyb a mezer v pluginech nebo herním systému.
  • Vulgárně se vyjadřovat na celém portálu ČP a používat neslušný či urážlivý nick, itemy, názvy rezidencí atd.
  • Nick nesmí být stejný či podobný jako používá tým serveru nebo vedení ČP.
  • Jakkoli a čímkoli spamovat chat jak ve hře tak na TS a dělat reklamu.
  • Mít více jak jeden herní účet pokud mu to z nějakého důvodu nebylo schváleno adminem daného serveru.
  • Předávat svůj herní účet jiným osobám bez přechozí konzultace se adminem nebo manažerem ČP.
  • Používat jakékoli prostředky pro obejití banu či jiného trestu, který byl hráči dán za porušování výše uvedených pravidel.
  • Žádat jakoukoli movitou pomoc od Operátorů a Adminů ve hře.
  • Jakkoli se s týmem (helpeři, moderátoři, operátoři a admini serveru) hádat a zpochybňovat jejich rozhodnutí.
  • Jakkoliv ostatní hráče otravovat či jinak znepříjemňovat hru (všemi způsoby).
  • Projevovat náklonost k rasismu, nacismu, komunismu a podobným režimům všemi možnými způsoby.
  • Komolit jméno hráčů či členů týmu a vedení a vymýšlet na ně jakékoliv přezdívky a podoby, které se danému hráči nelíbí.

 

 • HRÁČ JE POVINEN:
  • Chovat se ke všem hodnostem na serveru i TS s úctou a respektem.
  • V případě že narazí na nějakou chybu v pluginu nebo herním sytému neprodleně to nahlásit A-týmu daného serveru.
  • Akceptovat rozhodnutí vedení týmu ČP.
  • Na žádost A-týmu si změnit herní nick či název itemu, rezidence atd.
  • Nahlásit moderátorovi, operátorovi nebo adminovi ,pokud se mu zdá, že se mu někdo naboural do účtu či za něho hraje.

 

 • HRÁČ NE / MÁ PRÁVO:
  • Nemá právo žádat návrat věcí ani VIP/ EPIC v případě, že dostal ban. (výjimkou je, pokud ban byl dán neprávem)
  • Hráč nemá právo požadovat náhradu za ztrátu svých věcí (itemu), které ztratil cizím zaviněním, pádem serveru nebo bugům ve hře.
  • Hráč má právo hrát na naších serverech v případě, že neporušuje pravidla Českého Pařana nebo pravidla daného serveru.
  • Hráč má právo podat na MOD/OP/ADMINA stížnost, pokud si myslí, že MOD/OP/ADMIN jedná v rozporu s „Právy hráčů“ nebo pravidly Českého Pařana.
  • Hráč má právo požádat o přezkoumání důvodu, proč mu byl dán ban, pokud má pocit, že tak bylo učiněno neprávem. Hráči však nemusí být důkaz,dle kterého byl zabanován, předložen, ban může být udělen i na základě důvěryhodného vysvětlení členů A-týmu.
  • Hráč má právo požádat o nahození VIP/ EPIC pokud o něj přišel chybou serveru, ale musí podat důkaz, že danou výhodu měl.
  • Hráč má právo požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomněl.
  • Hráč nemá právo požadovat o věci či  práva na stavby a další, co získal na serveru. Vše na serveru je majetkem projektu.
  • Hráč nemá právo požadovat odměnu za výtvor (nejčastěji stavba), který vytvořil na našem serveru a který bude použit k propagaci projektu.

 

 • DONATE SLUŽBA (CPK):
  • Kreditový systém, který nabízí Český Pařan je plně automatický. Pokud hráč po zaslání peněz danou platební metodou nedostane žádané kredity může kontaktovat podporu (platí i pro případ nepřidělení zakoupené odměny).
  • Uživatel souhlasí, že vlivem změny pluginů či nastavení serveru, mohou být VIP/EPIC výhody změněny popřípadě zrušeny v případě kompletního wipeu.
  • Veškeré výhody vzniklé koupením výhod jsou dočasné a nevzniká s přitom žádný majetkoprávní vztah.
  • Zasláním peněz danou platební metodou se hráč zříká možnosti vrácení peněz či jiné náhrady, pokud dojde k chybě.

Od 25.5.2018 je platný nový zákon GDPR (General Data Protection Regulation) neboli zákon o ochraně osobních údajů a dat. Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na sociální sítě své osobní údaje – zahrnují se tam i IP adresy. Nesmíte zveřejňovat údaje o jiných uživatelích a jinak je zneužívat. Tyto informace platí i pro pověřené osoby, které mají k těmto údajům přístup. Porušení těchto pravidel je trestné a daná osoba bude stíhaná.

Datum vložení (aktualizace) pravidel: 24.5.2018

Pravidla jsou majetekem projektu Českej Pařan, stejně jako veškerá práva na jejich užívání.