Příkazy

 1. Registrace Účtu na Serveru
 • registrace sa provádí přes hru
 • /register heslo hesloznovu – Použijte k registraci svého účtu ve hře; př. /register kosticka kosticka
 • /login heslo – Použijte k přihlášení ke svému účtu ve hře; př. /login kosticka

2. Nastavení domova

 • /sethome – Nastaví místo, kde stojíte, jako Váš domov
 • /home invite nick – Pozvete kamaráda k sobě domů
 • /home – Portne vás domů
 • /home uninvite – Vykopne hráče z vašeho domu

3. PM – Soukromé Zprávy

 • /msg nick text – Zašlete soukromou zprávu hráči
 • /mail send nick text – Odešlete E-mail hráči (pouze ve hře)
 • /mail read – Zkontroluje příchozí E-mail (pouze ve hře)
 • /mail clear – Smazání došlé pošty

4.Herní peníze

 • /money  – vypíše, kolik máte momentálně dolarů
 • /balancetop – vypíše žebříček hráčů na serveru
 • /money pay nick množství  – pošle hráči peníze, které se vám odečtou z účtu

5.Ochrana Domu vaše Residence

 • /res – zobrazí help k residencím.

Vysvětlení tagů v příkazech:

<název_residence> Je název residence kterou chcete editovat
<jméno_hráče> Je jméno(nick) hráče u kterého chcete v residenci upravovat práva
<flag> Je vlajka(povolení) které chcete použít v residenci
<true/false/remove> Tyhle tagy zapínají/vypínají/odebírají práva v residenci.FALSE=zakázáno, TRUE=povoleno. REMOVE = odebere vlajku z residence.

Vysvětlení vlajek(flags) použitelných v residenci:. Co jsou to vlajky(flags)? Je to povolení k vykonávání různých činností v residenci Podtržené vlajky jsou použitelné pouze na residenci, ne na hráče.

<admin> Povolí nebo zakáže hráči rozdělovat v residenci vlajky. True = povoleno, false = zakázánoMůže být použita pouze na hráče ne na residenci
<animals> Ovládání spawnování zvířat. True = povolí spawnování, false = zakáže spawnování. Zvířata zahrnují: Slepice, kráva, prase, ovce, vlk.
<bucket> Ovládání používání kbelíků. True = povolí použití, false = zakáže použití.
<build > Ovládání stavby (pokládání a rozbíjení bloků). True = povolí stavění, false = zakáže stavění.
<container> Ovládání schopnosti přístupu s inventářem do: beden, dispenserů, pecí.True = povolí přístup, false = zakáže přístup (je potřeba povolit přístup také v pluginu /lwc.
<creeper> Ovládá exploze creeperů. True = creeper vybouchne a poškodí jak hráče,tak bloky, false = creeper nezpůsobí žádné škody jak hráči tak blokům. Neslouží k zakázání spawnování creeperů.
<damage> Ovládá všechna zranění hráčů v residenci. True = poškození je udělováno normálně, false = ochrání před veškerým zraněním Nezahrnuje zranění od bloků
<destroy> Ovládá schopnost rozbíjet bloky. True = povolí rozbíjení bloků, false = zakáže rozbíjení bloků. Má vyšší prioritu než vlajka „build“.
<firespread> Ovládá šíření ohně. True = povolí šíření ohně, false = zakáže šíření ohně.
<flow> Určuje za jsou nebo nejsou pvoleny vlastnosti kapalin. True = povoleno, false = zakázáno. Vyšší prioritu mají vlajky  „waterflow“ a „lavaflow“.
<healing> Ovládá uzdravování hráčů v residenci. True = uzdravuje půl srdíčka za sekundu, false = klasické nastavení uzdravování na serveru.
<ignite> Ovládá zapalování. True = povolí zapálení, false = zakáže zapálení.
<lavaflow> Určuje zda láva poteče nebo ne. True = láva se normálně rozlévá, false = láva se nerozteče ze zdrojového bloku. Má vyšší prioritu než vlajka „flow“.
<monsters> Ovládá spawnování monster. True = povolí spawnování, false = zakáže spawnování. Monstra zahrnují: Creeper, Giant, Monster (lidský mob/Steve), Kostlivec, Pavouk, Zombie, Pigman, Jezdec na pavoukovi.
<move> Ovládá možnost pohybu po residenci. True = pohyb je povolen, false = zakáže vstup do residence.
<piston> Ovládá používání pístů(pistonů). True = pistony fungují normálně, false = pistony nefungují.Neovlivňuje pokládání a rozbíjení pistonů..
<place> Ovládá pokládání bloků. True = povolí pokládání bloků, false = zakáže pokládání bloků. Má vyšší prioritu než vlajka „build“
<pvp> Ovládá PVP. True = povolí PVP v residenci, false = hráči nemohou útočit naostatní hráče a ochočené vlky v residenci
<subzone> Ovládá vytváření subrzónu v residenci. True = povoleno, false = zakázáno. Pokud je použito na residenci, povolí/zakáže vytváření subzón v residenci.
<tnt> Ovládá exploze TNT. True = TNT vybuchne a poškodí jak hráče, tak bloky, false = TNT nezpůsobí poškození jak hráči, tak blokům. Neovlivňuje pokládání nebo rozbíjení TNT
<tp> Ovládá teleportaci v residenci. True = povolí teleportování do residence, false = zakáže teleportování do residenceMísto kde se po teleportaci hráč objeví je dáno příkazem /res tpset
<use> Ovládá schopnost použití/přístupu do objektů v residenci. True = normální nastavení serveru, false = zakáže používání/přístup. Objekty zahrnují: dveře, bedny, pece, dispensery, páky, tlačítka, tlakové spíací destičky atp.Má vyšší prioritu než vlajka „container“
<waterflow> Ovládá tok vody v residenci. True = voda se roztéká normálně, false = voda se neroztéká ze zdrojového bloku.Má vyšší prioritu než vlajka „flow“

Upozornění: Některé vlajky nejsou na serverech povoleny nebo itemy týkající se  určitých vlajek jsou zakázány. Proto Vám některé nebudou fungovat tzn. Není to BUG! Příkazy na označení území

 • /res select [x] [y] [z] – vybere kvádrový prostor, který bude ochráněn. X Y a Z jsou !POLOVINY STRAN(poloměry)!, vaší residence. Příklad: Chci označit residenci velkou 10(strana) 30(výška) 10(strana)>>>zadám /res select 5 15 5 ( výsledná velikost bude 11 31 11 protože se započítává 2*poloměr+kostka, na které stojíte). Poloměry se počítají od pozice na, které se právě nacházíte(x y z !NEJSOU! čísla která vidíte po zmáčknutí F3)

K vybrání území na ochranu můžete tak použít dřevěnou sekeru a kliknout levým tlačítkem na začátek uhlopříčky a pravým na její konec.(pro ty kdo nevědí jak vypadá úhlopříčka, poslouží tento obrázek http://www.ceskejparan.cz/gallery/?pm=013141684977 úhlopříčky jsou ty čerchované čáry) Když kliknete sekerkou 2x ve stejné rovině vyberete 2D plochu Když kliknete sekerkou 2x ale v různých výškách vyberete 3D prostor

 • /res select expand [počet_kostek] – vybere vámi zadaný počet kostek, ve směru kterým se díváte
 • /res select chunk – vybere na ochranu celý chunk
 • /res select size – zobrazí velikost označeného území
 • /res select vert – vaši plochu vybranou sekerkou ochrání od bedrocku po nebe

Příkazy na vytváření residence

 • /res area [add/remove] <residence> [areaID] – přidá nebo odebere území do residence
 • /res create [název_residence] – vytvoří residenci se zadaným názvem
 • /res remove [název_residence] – odstraní vaši residenci
 • /res removeall – odstraní všechny vaše residence
 • /res subzone <název_residence> [název_subzony] – vytvoří subresidenci ve vaší residenci. Musíte být vlastníkem residence abyste mohli vytvořit subrezónu(subzóna se označuje stejně jako obyčejná residence, jiný je akorát příkaz pro vytvoření)

Něco málo k subzónám: Pojmenovávání subzón má tento tvar název_residence.název_subzóny Například: „Olomouc“ je název zóny(residence). Olomouc má subzónu “Náměstí”. Takže výsledný tvar názvu subzóny „Náměstí“ je „Olomouc.Náměstí“ Pro odstranění subzóny, bude za potřebí abyste napsali příkaz /res remove Olomouc.Náměstí Pokud bude mít subzóna Náměstí svoji subzónu , například pojmenovanou Kašna výsledný název bude vypadat takto Olomouc.Náměstí.Kašna Pro subzóny platí stejná nastavení jako pro residence, akorát je potřeba psát kompletní název subzóny. Informativní příkazy

 • /res area list [název_residence] – vypíše všechna území spadající do residence
 • /res area listall [název_residence] – vypíše území a jejich souřadnice pro residenci
 • /res current – show zobrazí info o residenci v níž se právě nacházíte
 • /res info < název_residence > – vypíše info o vámi zvolené residenci(pokud název_residence vynecháte, příkaz funguje stejně jako /res current
 • /res list – vypíše seznam residencí které vlastníte
 • /res listall – vypíše seznam všech residencí
 • /res limits – vypíše důležitá omezení pro tvorbu residencí
 • /res sublist – vypíše seznam vašich subresidencí
 • /res version – vypíše informace o pluginu

Příkazy na používání vlajek

 • /res lset < název_residence > [blacklist/ignorelist] [material] – přidá/odebere materiál z residenčního blacklistu/ignorelistu
 • /res lset < název_residence > info – vypíše nastavení residenčního blacklistu/ignorelistu
 • /res pset < název_residence > [jméno_hráče] [vlajka] [true/false/remove] – nastaví na hráče vybranou vlajku(název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)
 • /res set < název_residence > [flag] [true/false/remove] – nastaví na residenci vybranou vlajku. (název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)

Přidáváme vlajky do residence: Jakmile si vytvoříte residenci, můžete na ni aplikovat velké možství různorodých vlajek, které vám pomohou lépe ochránit vaši residenci. Pokud stojíte na území můžete v příkazu vypustit <název_residence> Vlajky pro residence Pro přidání vlajky do residence použijte tento příkaz: /res set <název residence> <vlajka> <true/false> Příklad: /res set test build false – tento příkaz zakáže stevět a bourat v residenci test všem s výjimkou jejího vlastníka. /res set test move false – tento příkaz zakáže vstup na území residence test všem s výjimkou jejího vlastníka   Vlajky pro hráče Stejně to funguje pro hráče. Můžete jim přidělit vlajku jednotlivým hráčům za použití pset příkazu. Pokud stojíte na území můžete v příkazu vypustit <název_residence> /res pset <název_residence> <jméno_hráče> <vlajka> <true/false> Příklad: /res pset test Pepa build true Tenhle příkaz znamená, že ačkoliv je v residenci test zakázáno stavět (BUILD=FALSE), hráč Pepa v ní bude moci stavět protože na to má povolení. Funkční příkazy(funkce residence)

 • /res default [název_residence] – vrátí vlajky v residenci na defaultní nastavení.
 • /res give [název_residence] [jméno_hráče] – Darujete hráči svou residenci. Hráč musí být online k provedení této akce.
 • /res message [název_residence] [enter/leave] [zpráva] – nastaví uvítací/loučící zprávu (název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)
 • /res message [název_residence] remove [enter/leave] – odstraní uvítací/loučící zprávu
 • /res mirror [zdrojová_residence] [cílová_residence] – ozrcadlí(okopíruje) nastavení z jedné residence do druhé
 • /res rename – [starý_název] [nový název] přejmenuje residenci. Pro přejmenování subzón platí pravidlo, že název subresidence se musí zapsat jako název_residence.název_subzóny
 • /res tp [název_residence] – teleportuje vás do vámi zadané residence
 • /res tpset – nastaví teleportační bod v residence(místo kam se portnete po použití příkazu /res tp [název_residence] )
 • /res unstuck – pokud se zaseknete v nějaké residenci, tak tento příkaz vás přemístí na místo mimo residenci(nebo místo kde se nezaseknete)

Příkazy na obchodování s residencemi

 • /res market list – zobrazí seznam residencí, které jsou na prodej
 • /res market info [název_residence] – zobrazí informace o residenci, která je na prodej.
 • /res market sell [název_residence] [částka] – nabídnete residenci k prodeji za vámi zadaný obnos dolarů.
 • /res market unsell [residence] – residence už nebude na prodej.
 • /res market buy [název_residence] – koupíte residenci

Kupování residence: Pokud jste si vybrali residenci, kterou si chcete koupit( seznam residencí určených k prodeji /res market list), měli byste se podívat na informace o této residenci jednoduchým příkazem /res market list. Tenhle příkaz vám zobrazí kolik bude residence stát. Prodávání residence: Prodávat můžete pouze residenci, kterou vlastníte.Vše co pro to musíte udělat je použít příkaz  /res market sell [název_residence] [částka]. Částka je množství dolarů, za které chcete resideci prodat. Až si někdo vaši residenci koupí, dostanete na účet částku za kterou jste ji prodali.   8.Zamykaní Beden a Dveří

 • /lwc  – Vypíše všechny příkazy.
 • /lwc menu basic  – Vypíše všechny příkazy.
 • /lwc menu advanced  – Vypíše všechny zkrácené příkazy.
 • Pro aplikaci většiny LWC příkazů bouchněte do bedny levým tlačítkem myši; zde jsou zkrácené příkazy
 • /cremove  – Odstraní veškeré vaše ochrany z bedny/dveře/pece (nutno použít při použití dalších druhů ochrany).
 • /cpublic  – Bedna/dveře bude přístupná všem hráčům.
 • /cprivate  – Zamkne bednu/dveře/pece pouze na vaši postavu.
 • /cprivate jmeno  – zamkne bednu/dveře/pece na určitého hráče (pro více hráčů bednu zamknete tak, že napíšete více jmen oddělených mezerami).
 • /cprivate g:jméno_skupiny jméno_hráče  – vytvoří skupinu hráčů(skupinu o více hráčích vytvoříte tak, že jednotlivá jména oddělíte mezernou).
 • /cmodify jméno  – přidáte hráče do seznamu hráčů, kteří mají přístup do bedny/dveří/pece.
 • /cmodify -jméno  – odeberete hráči přístup do bedny/dveří/pece .
 • /cmodify @jméno  – hráč dostane Admin práva na vaši bednu(tzn že může přidávat hráče, skupiny do ochrany vaší bedny/dveří/pece.
 • /cmodify g:název_skupiny jméno  – přidáte hráče do skupiny, která má přístup do bedny/dveří/pece.
 • /cmodify  –g:název_skupiny  – odeberete skupině právo na přístup do bedny.
 • /cmodify @g:název_skupiny  – skupina dostane Admin práva na vaši bednu(tzn že všichni členové skupiny mohou přidávat hráče, skupiny do ochrany vaší bedny/dveří/pece).
 • /cpassword heslo  – zamkne bednu/dveře/pece, která bude chráněna heslem.
 • /cunlock heslo  – příkaz na odemknutí bedny/dveří/pece zamčené heslem.
 • /cinfo  – po bouchnutí do bedny/dveří/pece vypíše informace o vaší ochraně na bedně.
 • /climits  – vypíše omezení na tvorbu ochrany bedny/dveří/pece.
 • /lwc –o  – po bouchnutí do bedny/dveří/pece vypíše jména hráčů, kteří mají přístup do vaší bedny.
 • /lwc mode persist  – povolí vám použít jeden příkaz vícekrát aniž byste jej museli psát znovu (naposledy napsaný příkaz na ochranu bude mít tuto vlastnosti).
 • /lwc  flag redstone on/off –zakáže/povolí otevírat dveře přes redstone.

6. Stavba výtahů Instruktážní Video

10.Virtuální truhly

 • /gp ? 1,2 or 3 – zobrazí požadovanou stránku helpu
 • /gp c (|nazev_truhly) – otevře bednu zadanou nazvem_truhly . Pokud nezadáte název_truhly bude použita vaše defaultní truhla. (defaultní truhlou je myšlena vaše první truhla)
 • /gp s (jméno_hráče) – pošle obsah vaší defaultní truhly hráči zadaného pomocí jméno_hráče
 • /gp e název_truhly – vyprázdní truhlu zadanou pomocí název_truhly
 • /gp b (velká(large) nebo normální(normal)) název_truhly – koupíte novou truhlu zadanou pomocí Large nebo Normal a názvem truhly(název_truhly)
 • /gp u (|název_truhly) – Upgraduje defaultní truhlu nebo truhlu zadanou názvem(pouze pokud se jedná o truhlo normaální(normal)
 • /gp set ChestName (default OR send) – nastaví truhlu zadanou jménem jako defaultní nebo jako truhlu na přijímání/odesílání „dárků“
 • /gp l – vypíše všechny vaše truhly
 • /gp r stary_název nový_názew – přejmenuje truhlu ze starého názvu na nový název
 • /gp rm <chest> – zničí navždy truhlu

 

Komentáře