Pravidla

Pravidla Českého Pařana

Hraním na serverech ČeskejPařan.cz se hráč zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla.

 • HRÁČI JE ZAKÁZÁNO:
 • Používání jakýchkoli podpůrných programů, které je zvýhodňují nad ostatními hráči. (př. hacků, cheatů …), vyjma dynmapy a schematic (instantní pokládání je zakázáno a bude postiženo banem)
 • Využívat bugů, chyb a mezer v pluginech, herním systému a pravidlech. Jestliže se hráč hodlá odvolávat na totální nesmysl, nebude na to brán ohled (pokud má člověk alespoň trochu soudnosti měl by si svou chybu přiznat)
 • Vulgárně se vyjadřovat na celém portálu ČP a používat neslušný, nesmyslný či urážlivý nick, rovněž názvy itemů a rezidencí apod. Jestliže bude hráč napomenut za výše uvedené, bude mu udělen odpovídající trest.
 • Nick nesmí být stejný či podobný jako používá tým serveru nebo vedení ČP. Vydávání se za člena A-teamu je také trestné.
 • Jakkoli a čímkoli spamovat chat jak ve hře tak na TS a dělat reklamu. Pokud i po napomenutí bude hráč pokračovat, přikročí tým k odpovídajícímu opatření
 • Podporovat, propagovat a sympatizovat s bývalými politickými režimy (komunismus, nacismus, fašismus a jiné) a rasismem a xenofobií. Zakazuje se stavět typické symboly pro ně, podněcovat ostatní hráče a jakkoliv sympatizovat s nimi.
 • Mít více jak jeden herní účet pokud mu to z nějakého důvodu nebylo schváleno adminem daného serveru.
 • Předávat svůj herní účet jiným osobám bez přechozí konzultace se adminem nebo manažerem ČP.
 • Používat jakékoli prostředky pro obejití banu či jiného trestu, který byl hráči dán za porušování výše uvedených pravidel.
 • Žádat jakoukoli movitou pomoc od týmů serverů ve hře.
 • Jakkoli se s týmem (helpeři, moderátoři, operátoři a admini serveru) hádat a zpochybňovat jejich rozhodnutí. jestliže s rozhodnutím člena týmu nesouhlasíte je tu /m a můžete jim to napsat, popř. se s nimi zkusit dohodnout, vulgarita vám ovšem nepomůže.
 • Jakkoliv ostatní hráče otravovat či jinak znepříjemňovat hru (všemi způsoby, tj úmyslná provokace, nadávky, nesmyslné psaní do chatu apod.).
 • Působit jakýmkoliv způsobem škodu projektu nebo kazit jeho pověst. Vedení projektu má ve výjimečných případech právo zamezit hráči přístup na projekt bez udání důvodu.
 • Projevovat náklonnost k rasismu, nacismu, komunismu a podobným režimům všemi možnými způsoby. Rovněž je nežádoucí dávat najevo a propagovat vaše vyznání víry.
 • Komolit jméno hráčů či členů týmu a vedení a vymýšlet na ně jakékoliv přezdívky a podoby, které se danému hráči nelíbí.
 • HRÁČ JE POVINEN:
  • Chovat se ke všem hodnostem na serveru i TS s úctou a respektem.
  • V případě že narazí na nějakou chybu v pluginu nebo herním sytému neprodleně to nahlásit A-týmu daného serveru.
  • Akceptovat rozhodnutí vedení týmu ČP.
  • Na žádost A-týmu si změnit herní nick či název itemu, rezidence atd.
  • Nahlásit moderátorovi, operátorovi nebo adminovi ,pokud se mu zdá, že se mu někdo naboural do účtu či za něho hraje.
  • Dodržovat pravidla serveru a všeobecná pravidla slušného chování.
 • HRÁČ NE / MÁ PRÁVO:
 • Nemá právo žádat návrat věcí ani VIP/ EPIC v případě, že dostal ban. (Výjimkou je, pokud ban byl dán neprávem a hráč to dokáže.)
 • Hráč nemá právo požadovat náhradu za ztrátu svých věcí (itemu), které ztratil cizím zaviněním (griefování, pokud je vaše reska nezabezpečená. Není to chyba z naší strany, jelikož defaultní nastavení resky je navrženo tak, aby nikdo nemohl nic ničit, ani stavět), pádem serveru (náhlý error, chyba pluginu, či admina serveru) nebo bugům (chyby, které mohou nastat vinou hry, nikoli serveru) ve hře.
 • Hráč nemá právo požadovat o podporu věcí, či práv na stavby a dalších výhod, co získal na serveru. Vše na serveru je majetkem projektu. Součástí wipe není záloha staveb pro hráče.
 • Hráč má právo hrát na naších serverech v případě, že neporušuje pravidla Českého Pařana nebo pravidla daného serveru.
 • Hráč má právo podat na MOD/OP/ADMINA stížnost, pokud si myslí, že MOD/OP/ADMIN jedná v rozporu s „Právy hráčů“ nebo pravidly Českého Pařana.
 • Hráč má právo požádat o přezkoumání důvodu, proč mu byl dán ban, pokud má pocit, že tak bylo učiněno neprávem. Hráči však nemusí být důkaz, dle kterého byl zabanován, předložen. Ban může být udělen i na základě důvěryhodného vysvětlení členů A-týmu. Hráč musí předložit validní důkaz o jeho nevině, jestliže nebude schopen nevinu prokázat bude jeho žádost zahozena. Hráč bude dále požádán k dostavení se na TS (mikrofon a sluchátka samozřejmostí) kde se dále dohodne s adminem/superadminem.
 • Hráč má právo požádat o navrácení VIP/ EPIC pokud o něj přišel chybou serveru, ale musí podat důkaz, že danou výhodu měl. V takovém případě je potřeba kontaktovat podporu na teamspeaku nebo na fóru.
 • Hráč má právo požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomněl. Musíte ale prokázat, že je vlastníkem účtu. Heslo bude nastaveno konkrétním členem A-týmu a následně sděleno vám osobně. jste povinni si ho co nejdříve změnit na vlastní heslo.
 • DONATE SLUŽBA (CPK):
 • Kreditový systém, který nabízí Český Pařan je plně automatický. Pokud hráč po zaslání peněz danou platební metodou nedostane žádané kredity, může kontaktovat podporu, která je na fórum, teamspeaku i na discordu Českého Pařana. Platí to i pro nepřidělení odměny.
 • Uživatel souhlasí, že vlivem změny pluginů či nastavení serveru, mohou být VIP/EPIC výhody změněny popřípadě zrušeny v případě kompletního wipeu.
 • Uživatel souhlasí, že v případě změny obsahu balíčku, si nebude nárokovat pozdějšího dodání předmětů, či výhod, které balíček dříve nezahrnoval.
 • Veškeré výhody vzniklé koupením výhod jsou dočasné a nevzniká přitom žádný majetkoprávní vztah.
 • Zasláním peněz danou platební metodou se hráč zříká možnosti vrácení peněz či jiné náhrady, pokud dojde k chybě.

Od 25.5.2018 je platný nový zákon GDPR (General Data Protection Regulation) neboli zákon o ochraně osobních údajů a dat. Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na sociální sítě své osobní údaje – zahrnují se tam i IP adresy. Nesmíte zveřejňovat údaje o jiných uživatelích a jinak je zneužívat. Tyto informace platí i pro pověřené osoby, které mají k těmto údajům přístup. Porušení těchto pravidel je trestné a daná osoba bude stíhaná.

Datum vložení (aktualizace) pravidel: 15.3. 2020

Pravidla jsou majetekem projektu Českej Pařan, stejně jako veškerá práva na jejich užívání.