[KORONA] HungerGames na Publicu

Z historie města Kapitol…

Z ujednání o postihu za vlastizradu:
Jako pokání za vzpouru obětuje každý kraj chlapce a dívku ve věku od 12 do 18 let, kteří budou vybráni při veřejném losování. Tito splátci budou svěřeni do péče Kapitolu a poté převezeni do veřejné arény, kde budou bojovat na život a na smrt, dokud nezůstane jediný vítěz.
Od teď až navěky bude toto klání známo jako HungerGames – Hladové hry!

Proto přijďte v sobotu v 20.00 na Public, kde proběhne veřejné losování účastníků a následný boj na život a na smrt.

Komentáře